Zdraví očí v digitalizovaném světě

Na workshopech Vás seznámím s preventivními aktivitami pro oči, aby zvládly efektivně fungovat v digitalizované době. Získáte znalosti o prevenci syndromu suchého oka a řádově si vylepšíte efektivní použití očí.

O mě

Jsem zakladatel business aktivity SUCHÉ OČI. Úspěšně jsem realizoval několik firemních workshopů po celé ČR. Již více než 10 let trpím chronickým onemocněním syndromem suchého oka. Realizuji osvětovou a preventivní činnost v oblasti oční prevence a syndromu suchého oka pro pracovní kolektivy. Jedná se o činnost na specifickém tématu, nicméně na mezinárodním poli velmi diskutovaném a z hlediska incidence velmi aktuálním také u nás v ČR. Motivuje mě k tomu sebevzdělávání, zkušenosti s léčbou, četba desítek výzkumných materiálů, tvorba instagramového profilu a další aktivity. Je pro mě důležité, aby lidé byli správně informováni o preventivních opatřeních, aby se onemocnění vyhnuli, o tom, jak pracovat s digitalizací, která v současné době výskytu tohoto onemocnění výrazně napomáhá a incidenci suchého oka zvyšuje. V podstatě informace, které já před více než 10 lety postrádal a kdybych je měl, neztrácel bych čas. Věnuji se také technikám očního cvičení, držím certifikaci, na tématu spolupracují s Domem jógy v Praze. 

Poskytované služby

Pro firemní kolektivy nabízím dvě formy semináře, a to přednášku a interaktivní workshop. 

Přednáška posluchače seznámí s fakty o syndromu suchého oka, jaká je prevence jeho vzniku, budeme se věnovat očím v kontextu práce s počítačem, resp. digitalizace, a budou zde poskytnuty další praktické informace. Vedle prevence syndromu suchého oka si účastníci řádově vylepší efektivní použití nejdůležitějšího smyslového orgánu, získají dovednost efektivního odpočinku očí za co nejkratší čas, zvýší si efektivitu práce s digitálními zařízeními a naučí se posilování svých očí v průběhu náročného dne.  

Workshop je více interaktivní, sestává z přednášky, součástí jsou rovněž interaktivní aktivity pro individuální zhodnocení přístupu vůči svým očím, ukázali bychom si oční cviky a probrali bychom prevenci i vůči PC technice.


Boloňská 309/22
109 00 Praha
Česká republika