ANEL - Eliška Moravcová

Profesionální tlumočnické služby AJ/ČJ/AJ, simultánní a konsekutivní tlumočení, kompletní tlumočnická technika.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • simultánní tlumočení
  • simultánní tlumočení bez techniky (šeptem)
  • konsekutivní tlumočení
  • tlumočnická a ozvučovací technika
  • jazyky: angličtina

O NÁS

Práce tlumočníka je velmi náročná, především na pohotovost a rychlost. Tlumoční se pohybuje v celé řadě oborů, z nichž většina je vysoce odborně zaměřená, ať už se jedná o problematiku ekonomickou, technickou, právní, lékařskou či jinou, a jeho úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi lidmi, kteří se ve většině případů v daném oboru pohybují celou řadu let.

Abychom mohli odvést profesionální výkon, musíme se na každou akci pečlivě připravit. K tomu je zapotřebí i spolupráce ze strany klienta, který tlumočníka objednává - tím, že nám poskytne co největší množství relevantních informací o tématech tlumočení, programu dané akce, účastnících, přednášejících, včetně jmen, titulů a jejich funkcí. V případě konferencí, přednášek a seminářů, na které si řečníci své projevy většinou připravují s časovým předstihem, je velmi důležité si včas jednotlivé příspěvky od přednášejících vyžádat.

Pro klienta a potažmo i tlumočníka je výhodnější, pokud mohou navázat dlouhodobější spolupráci. Čím déle se tlumočník dané problematice věnuje, tím hlouběji do ní pronikne a podá tak kvalitnější výkon.

ANEL – Eliška Moravcová
Lehárova 373/28
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká republika

Eliška Moravcová